Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên thực hiện hỗ trợ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là giải pháp quan trọng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các thủ tục hành chính công mức độ 3, mức độ 4 và hiện nay tỉnh Phú Yên đã đưa cổng thông tin trực tuyến vào hoạt động. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ này còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra.


Từ ngày 30/10 đến 01/11, Bưu điện tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 99 nhân viên bưu điện văn hóa xã, các bưu cục trong tỉnh về nội dung cải cách hành chính, hướng dẫn người dân quy trình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến.  

The kế hoạch, Bưu điện tỉnh Phú Yên sẽ hướng dẫn người dân ở các xã, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả hơn nữa vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đồng thời phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới Bưu chính trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.