Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Chiều ngày 07/11/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.


Hiện nay, các bưu cục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên 58 điểm gồm 39 bưu cục, 18 bưu điện văn hóa xã và 01 bưu cục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Năm 2017, đã có 94.000 hồ sơ phát sinh các dịch vụ hành chính công qua bưu điện. 09 tháng năm 2018, phát sinh 75.000 hồ sơ, chủ yếu là Giấy phép lái xe, hộ chiếu, Chứng minh Nhân dân, hồ sơ thuộc các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, y tế, lý lịch tư pháp, kế hoạch đầu tư.... Chất lượng dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngày càng được nâng cao, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã kết nối đến 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, ở cấp xã 157/159 xã, phường. Toàn tỉnh có 1.971 thủ tục hành chính công được áp dụng, trong đó có 1.852 dịch vụ công mức độ 1-2, 98 dịch vụ công mức độ 3 và 21 dịch vụ công mức độ 4.

Tại buổi làm việc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử, tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp; hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến và phối hợp đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp tỉnh nâng cao hơn nữa về cơ sở hạ và chất lượng dịch vụ hành chính công. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu tham gia phối hợp của các đơn vị để lập đề án cụ thể, có văn bản ký kết về việc thỏa thuận hợp tác, trình UBND tỉnh xem xét trước khi triển khai thực hiện…