Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để nghe báo cáo đề xuất một số nội dung tham gia thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo đề xuất các nội dung tham gia vào việc cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ để đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; cho phép Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp; xem xét đồng ý đề xuất cung ứng và vận hành hệ thống chính quyền điện tử của Bưu điện Việt Nam…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính giao Văn phòng UBND tỉnh xây dựng lại đề án theo tinh thần hợp tác với Bưu điện để tiến tới ký cam kết thực hiện trong thời gian tới; khuyến khích Bưu điện làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các bước để tham gia chính phủ điện tử; sở, ban ngành và các địa phương sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.