Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2018

Trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2018 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018. Sau khi các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, gần 50% số cán bộ công đoàn các cấp trúng cử lần đầu, chưa nắm được nghiệp vụ cũng như kỹ năng hoạt động Công đoàn. Do vậy, việc tổ chức đào tạo, tập huấn công tác Công đoàn cho cán bộ CĐCS là vô cùng cần thiết.


Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty trao Giấy chứng nhận cho các cán bộ Công đoàn

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2018 được tổ chức tại 03 khu vực. Trong đó, Hội nghị tập huấn khu vực miền Nam tại Cần Thơ, Hội nghị tập huấn khu vực miền Bắc tại Quảng Ninh, Hội nghị tập huấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Bình Định. Thành phần tham dự Hội nghị tập huấn bao gồm các đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) và cán bộ làm công tác thường trực Công đoàn tại các đơn vị. Đồng thời tại các hội nghị tập huấn khu vực, Công đoàn Tổng công ty còn thiết lập cầu truyền hình trực tuyến hội nghị đến các đơn vị để các đồng chí cán bộ Công đoàn tại cơ sở cùng tham gia (các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, kế toán CĐCS; các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc CĐCS). Tổng số cán bộ công đoàn tham dự Hội nghị tập huấn là hơn 1.000 đồng chí.

Tại các hội nghị, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty đã trực tiếp truyền đạt những nội dung về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ III, cũng như tình hình SXKD và những định hướng lớn của Tổng công ty trong tình hình mới. Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng, Phó các ban, Văn phòng – Tài chính Công đoàn Tổng công ty cũng phổ biến, hướng dẫn những kiến thức về nghiệp vụ công tác công đoàn, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn trong các lĩnh vực: Công tác tổ chức, kiểm tra; công tác chính sách, nữ công; công tác thi đua, tuyên truyền; công tác tài chính công đoàn; công tác văn phòng công đoàn; cán bộ công đoàn với việc triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

Cán bộ Công đoàn tham dự tập huấn đã hoàn thành bài thi trắc nghiệm qua mạng về những nội dung được lĩnh hội tại Hội nghị. Có nhiều đơn vị đã trả lời đúng 100% số câu hỏi của Ban Tổ chức và được Công đoàn Tổng công ty khen thưởng. Kết thúc Hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.