Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UBND tỉnh Kon Tum làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 14/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” và đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Trần Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TT, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hiện nay, các bưu cục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên 17 bưu cục và 9 bưu điện văn hóa xã.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã chuyển, trả gần 40.000 kết quả thủ tục hành chính. Nhìn chung, việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển và trả kết quả thủ tục hành chính được Bưu điện tỉnh thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và đảm bảo thời gian quy định; thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngày càng được nâng cao, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại…

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất một số nội dung, cách thức thực hiện liên quan đến việc thực hiện cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử, tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp; hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến và phối hợp đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ Bưu điện tỉnh trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thị Nga đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh để đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả; chú ý rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu tham gia phối hợp của các đơn vị để lập đề án cụ thể, có văn bản ký kết về việc thỏa thuận hợp tác, trình UBND tỉnh xem xét trước khi triển khai thực hiện; Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích...