Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Sáng ngày 14/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn và đồng chí Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Bưu điện tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Hòa

Theo số liệu được báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng năm 2018, tổng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận là trên 61.750 hồ sơ; lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại cấp huyện là 9.981 hồ sơ và cấp xã là 340.866 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hồ sơ giải quyết qua đường bưu chính công ích còn chưa đảm bảo theo tỷ lệ quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã báo cáo Đề án sơ bộ về việc thí điểm một cửa, một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính (chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh). Mục đích của Đề án nhằm giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả các nguồn lực của mạng bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư và quản lý. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trước mắt sẽ tập trung vào việc giao cho Bưu điện tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. Lộ trình thực hiện dự kiến từ tháng 11 đến tháng 12/2018 sẽ xây dựng, ban hành Đề án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm trên địa bàn; quý I/2019 sẽ triển khai trên địa bàn cấp huyện, tại bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Hàm Yên và Sơn Dương; quý II/2019 sẽ triển khai tại bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Na Hang; quý III/2019 sẽ triển khai trên địa bàn cấp xã tại Sơn Nam, Tân Trào (Sơn Dương) và xã Đức Ninh (Hàm Yên); quý IV/2019 sẽ triển khai cấp tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Từ 01/01/2020 sẽ sơ kết và đánh giá hiệu quả của Đề án để tiếp tục triển khai trên mở rộng các địa bàn còn lại. Trước đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 24/24 sở, ban, ngành và 7/7 huyện, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã giới thiệu với tỉnh về một số mô hình dịch vụ hành chính công và xây dựng chính quyền điện tử do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm nhiệm thực hiện tại một số địa phương trong cả nước. Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn UBND tỉnh giao cho đơn vị tham gia xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh; chỉ đạo, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh tham gia, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. Thí điểm đưa bộ phận một cửa của một số huyện, xã, phường về Bưu điện huyện/Bưu điện thành phố và các Bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, phường nơi có điều kiện về cơ sở hạ tầng xây dựng, công nghệ thông tin thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết điều chỉnh các nội dung của đề án phù hợp với điều kiện của Tuyên Quang; đảm bảo an toàn hồ sơ, giấy tờ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đồng tình với các nội dung Đề án Bưu điện tỉnh đề xuất và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh rà soát lại nội dung để hoàn chỉnh đề án và khẳng định, tỉnh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Bưu điện triển khai các dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Đối với việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh rà soát các phần việc liên quan để phát huy tối đa hiệu quả các dịch vụ; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và hỗ trợ người dân tối đa trong thực hiện các thủ tục hành chính qua Bưu điện… Đối với những đề xuất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu và giao cho các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại các phần việc cụ thể từ đó quyết định phương án thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí mong muốn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, bản đồ số...