Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Sáng 13/12, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá tính hiệu quả đối với những nội dung, giải pháp đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Dự buổi làm việc về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Vũ Huy Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ngành; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh và các phòng ban thuộc Bưu điện tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo với tỉnh và đề xuất một số nội dung tham gia thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nội dung tham gia của Bưu điện Việt Nam vào việc cải cách hành chính triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tham gia hỗ trợ bộ phận 1 cửa cấp trong việc tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa; tham gia triển khai chính quyền điện tử, hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, triển khai thí điểm sự tham gia của Bưu điện trong việc hỗ trợ bộ phận 1 cửa ở cả 3 cấp trên địa bàn tỉnh.

Với chủ trương của Chính phủ là phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến: Giai đoạn 2021-2025: 80% TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. Các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua trục văn bản quốc gia. Tăng cường xử lý hồ sơ, công việc qua môi trường mạng. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường thuê dịch vụ CNTT, bảo đảm tính ổn định, bền vững và hiệu quả.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào việc những giải pháp, đề xuất của Bưu điện Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa tại địa phương, hướng tới chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sớm xây dựng Đề án cụ thể để lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành và giao cho cơ quan thẩm định, đầu mối tiếp nhận ý kiến tham gia và sớm hoàn thành Đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định… Đồng thời, phân tích, đánh giá hiệu quả phương án xây dựng Đề án; đề xuất các dịch vụ mà Bưu điện đảm nhận đảm bảo hiệu quả mang đặc thù của tỉnh hướng tới chính quyền đem lại sự hài lòng của người dân.