Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.


Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số thuế khoán được Cục Thuế ủy nhiệm cho ngành bưu điện thực hiện thu hàng năm khoảng 200 tỷ đồng. Tính riêng quý III năm 2018 thực hiện được 62,2 tỷ đồng/60,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, với 10/15 chi cục thuế có kết quả ủy nhiệm thu thuế khoán quý III đạt từ 100% trở lên. Kết quả thu nợ thuế khoán đối với các cá nhân kinh doanh cũng khá tích cực khi tổng số nợ đã giảm trên 2 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2018.

Thời gian qua công tác ủy nhiệm thu thuế trên địa bàn tỉnh đã được ngành thuế và bưu điện tỉnh triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, vừa đa dạng hóa các kênh thu nộp ngân sách cho cơ quan thuế, góp phần đẩy nhanh lộ trình cải cách hành chính thuế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, cần sớm được tháo gỡ để ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện phát huy hết tính ưu việt. Cụ thể trong thời gian tới, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp trong giao nhận dữ liệu, đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ và chính xác; thu nộp tất cả các khoán thuế, phí phát sinh và nợ thuế của các hộ kinh doanh kịp thời, đúng thời gian quy định; tổ chức rà soát, triển khai thực hiện công tác lập bộ thuế khoán năm 2019, đảm bảo tăng từ 12 đến 14% so với năm 2018 theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các chi cục thuế có kết quả thu chưa đạt kế hoạch phải tổ chức họp đánh giá những tồn tại hạn chế, khó khăn và báo cáo về Cục Thuế để sớm có giải pháp tháo gỡ. 

Cũng tại Hội nghị, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh đã tiến hành Ký kết lại hợp đồng nguyên tắc, quy chế phối hợp uỷ nhiệm thu thuế, trong đó có nhiều điều khoản, nội dung được sửa đổi, bổ sung, nhằm tăng hiệu quả công tác uỷ nhiệm thu thuế.