Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Kạn: Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, từ tháng 6/2017, UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


UBND tỉnh Bắc Kạn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Theo biên bản thỏa thuận, 2 bên thống nhất phối hợp trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát; Hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ tài chính; Cung ứng các dịch vụ phân phối, truyền thông. Đại diện các sở, ban, ngành, UBND một số huyện, thành phố cũng đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện tỉnh.

Theo đó, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 19/6/2017 thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đối với các TTHC không bắt buộc người dân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu điện tỉnh để nộp hồ sơ, kèm lệ phí (nếu có) thay vì việc phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp tỉnh, huyện để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí, phí dịch vụ chuyển phát và cấp phiếu xác nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Sau đó thực hiện chuyển hồ sơ và lệ phí tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời. Khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa chỉ đã đăng ký.

Đối với các TTHC bắt buộc người dân phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa chỉ đã đăng ký. Với các trường hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 người thực hiện TTHC tích chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Hệ thống kết nối sẽ chuyển thông tin địa chỉ của người đăng ký trực tuyến đến bộ phận đầu mối của Bưu điện. Bưu điện sẽ liên hệ người đăng ký và thống nhất thời gian thu hồ sơ.

Từ khi ký kết đến nay, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương để nghiên cứu nhu cầu, cung cấp dịch vụ hành chính công. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân dân về công tác nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.