Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh

Ngày 28/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS).


Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; triển khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục THADS để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác…

Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự là người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình THADS, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC.