Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 30/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính công ích.


Lãnh đạo hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp trong thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự, bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Triển khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, hai bên cũng hợp tác thực hiện một số dịch vụ khác như: Chuyển phát các công văn, tài liệu… từ các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục thi hành án dân sự tỉnh trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính; khai thác lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường công tác quản lý, điều hành…

Phát biểu tại Lễ ký, lãnh đạo hai bên khẳng định thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự là người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình thi hành án dân sự, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính.