Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2018”

Lễ vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2018” lần thứ 5 với chủ đề: “Doanh nghiệp với phúc lợi cho Người lao động” diễn ra vào sáng 15/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).


Ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty nhận bằng khen
ghi nhận những nỗ lực của Tổng công ty trong việc thực hiện tốt các chính sách, chăm lo cho người lao động

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được vinh danh và nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là doanh nghiệp đã thực hiện tốt pháp luật lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2018.

Đây là sự ghi nhận dành cho Tổng công ty về những chế độ, chính chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong những năm qua, như xây dựng và áp dụng hệ thống thang bảng lương mới góp phần gia tăng thu nhập bình quân của người lao động. Bên cạnh đó, đưa ra và nâng mức nhiều chế độ, chính sách mới như hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ phục hồi sức khỏe…

Tại lễ vinh danh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam còn là 1 trong 20 thành viên tham gia Câu lạc bộ Doanh nghiệp vì người lao động.

Năm 2018, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” với chủ đề “Doanh nghiệp và phúc lợi người lao động” đã vinh danh 60 doanh nghiệp tiêu biểu, đặc biệt có 30 doanh nghiệp xuất sắc được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam là những tấm gương điển hình, xuất sắc cho việc lấy con người là trung tâm, là động lực phát triển của doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng năm nay có một số điểm mới: Phương hướng lựa chọn doanh nghiệp theo hướng “tinh” hơn (tăng điểm trung bình được chọn vào hiệp y; giảm số lượng doanh nghiệp vào bảng xếp hạng; mức lương bình quân của doanh nghiệp cao hơn các năm trước; quy mô các doanh nghiệp tham gia trải rộng hơn…). Đặc biệt, một trong những nội dung được Ban Tổ chức năm nay chú trọng là Nâng cao chất lượng việc làm của người lao động trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0).

Những doanh nghiệp tiêu biểu này đã kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về lao động; đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động, tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Sau 5 năm tổ chức, chương trình đã xếp hạng 335 lượt doanh nghiệp, tặng Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 119 lượt doanh nghiệp.