Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hòa Bình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 19/12, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở: Lao động- Thương binh& Xã hội; Thông tin& Truyền thông; Tư pháp; Cục THADS tỉnh, Trung tâm phục phụ Hành chính công tỉnh; Viễn thông Hòa Bình. Ông Nguyễn Hải Thanh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên HĐTV trao giấy khen của Tổng công ty cho các tập thể xuất sắc toàn diện

Năm 2018 là năm thứ 3 trong thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng với tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh trên toàn mạng lưới, Bưu điện tỉnh Hoà Bình đã không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, tạo bước đột phá trong việc phát triển các dịch vụ hành chính công; chuẩn hoá việc tham gia cung cấp các giải pháp cho thương mại điện tử; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mạng lưới trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn. Tiếp tục duytrì và nâng cao hiệu quả 3 nhóm dịch vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch SX KD mà tổng công ty giao.

Tổng doanh thu ước đạt 158.933 triệu đồng, vượt 16,1%so với kế hoạch giao, tăng 27% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận đạt 4,683 tỷ đồng, bằng 212,6% kế hoạch giao. Năm 2018, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 5,1 tỷ đồng, tăng 37,8% so với thực hiện năm 2017. Hoạt động tài chính được đảm bảo tốt, các chế độ thanh toán cho NLĐ được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định.

Bám sát các mục tiêu chính của Tổng công ty giao, năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ , giữ vững chất lượng mạng lưới. Phấn đấu doanh thu đạt 218.055 triệu đồng; lợi nhuận đạt 10,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng.

Các giải pháp để phát triển dịch vụ trong năm 2019 được Bưu điện tỉnh đưa ra là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bổ sung lực lượng bán hàng chủ động chuyên trách dịch vụ bưu chính chuyển phát trên toàn mạng lưới đảm bảo bao phủ địa bàn. Triển khai hình thức bán hàng chủ động dịch vụ bưu chính chuyển phát đến điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVHX). Thực hiện tốt công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để phát triển mạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử. Triển khai hiệu quả dịch vụ hành chính công. Phối hợp với các huyện, thành phố phát hành báo Đảng về các Chi, Đảng bộ. Ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và chuyển phát các sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng Bảo biểm nhân thọ, BHXH tự nguyện. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ tín dụng hưu trí, tín dụng tiêu dùng đối tượng CBCC, LLVT. Phát triển lực lượng cộng tác viên và thường xuyên ra quân bán hàng vào các dịp chi trả lương hưu, người có công, thu tiền điện... mở rộng điểm cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thu hộ xuống các điểm BĐVHX. Triển khai bán hàng tiêu dùng tại 100% điểm BĐVHX.


Giám đốc Bưu điện tỉnh trao giấy khen cho các tập thể lao động xuất sắc 2018

Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, Bưu điện tỉnh đã đề xuất với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Trang bị máy tính, máy in, đầu đọc mã vạch và ứng dụng phần mềm ứng dụng cho tất cả các điểm BĐVHX để thực hiện các dịch vụ bưu chính chuyển phát, thu hộ, chi hộ, hành chính công. Đầu tư, cải tạo các điểm BĐVHX. Hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong việc triển khai nội dung tham gia triển khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại điểm phục vụ.

Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết THHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp đào tạo, tập huấn cho Bưu điện tỉnh. Phân giao chỉ tiêu cho các sở, ngành để đạt điểm cải cách hành chính PAR INDEX. Nghiên cứu, ủng hộ đề xuất của Bưu điện tỉnh về việc tham gia hỗ trợ bộ phận "1 cửa" các cấp với 2 nội dung: Bố trí trụ sở trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận "1 cửa". Bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận "1 cửa" để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu lệ phí. Tạo điều kiện để Bưu điện được tham gia triển khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các điểm bưu điện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương và Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh Hoà Bình trong năm 2018. Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đồng thời nêu định hướng làm cơ sở cho Bưu điện tỉnh thực hiện tốt hơn hoạt động SXKD cho năm 2019.

Tại hội nghị, Tổng công ty Bưu điện việt Nam đã trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích toàn diện trong năm 2018 gồm: Bưu điện TP Hòa Bình; huyện Kim Bôi; Yên Thủy, Đà Bắc, Mai Châu và Phòng Kế hoạch- Kinh doanh (Bưu điện tỉnh). Bưu điện tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể Lao động xuất sắc năm 2018. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình là 1 trong 19 đơn vị trên toàn quốc được Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen.