Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

168.820 hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích tại tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Quyết định 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 825 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 163 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 63 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 168.820 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, có 16 sở, ban, ngành và 12 UBND huyện, thành phố ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Lâm Đồng thực hiện việc cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ Bưu điện công ích.