Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vĩnh Phúc: 97% trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng được chi trả qua hệ thống bưu điện

Được triển khai từ năm 2017, với sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.


Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện được thực hiện tại 178 điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng thụ hưởng. Năm 2018, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp cho 27.420 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Việc chi trả các chính sách trợ cấp hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện được thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời; giảm thời gian và áp lực công việc cho Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội cấp huyện, hạn chế rủi ro trong quá trình nhận tiền từ các huyện, thành phố về cấp phát cho đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, loại bỏ được những trường hợp bị trùng chính sách, chế độ như vừa hưởng hưu trí vừa hưởng trợ cấp xã hội.