Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức tập huấn chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công

Ngày 29/12/2018, Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội Cần Thơ tổ chức tập huấn Chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.


Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn triển khai các nội dung cơ bản trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công, bao gồm: Đối tượng người có công. Quy trình nghiệp vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng. Công tác Tài chính Kế toán dịch vụ. Xử lý các trường hợp đặc biệt, các vấn đề  phát sinh trong quá trình chi trả. Trao đổi kinh nghiệm và các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác tổ chức chi trả của đội ngũ chi trả. Công tác tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ, các vấn đề lưu ý khi phục vụ đối tượng khách hàng đặc biệt…

Lớp học cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của học viên trong quá trình triển khai dịch vụ.

Thông qua lớp tập huấn, học viên có thể nắm bắt đầy đủ các nội dung để triển khai dịch vụ tại đơn vị. Qua đó góp phần đảm đảm chất lượng, thời gian quy định theo những nội dung phối hợp giữa Bưu điện TP Cần Thơ và Sở Lao động Thương Binh & Xã hội đã đề ra.