Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa có văn bản số 5452/BHXH-BT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các địa phương.


Theo đó, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có giải pháp giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phương án phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hình thức hội nghị tại các địa phương.

Để đảm bảo đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo sở, ngành, UBND các cấp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH và Bưu điện triển khai giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền.

Định kỳ chỉ đạo, tổ chức hội nghị đánh giá và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những chỉ tiêu thi đua đối với các ngành, các cấp. Kịp thời bố trí nguồn ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn theo quy định.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT được chính xác, UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp phối hợp cung cấp thông tin, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT vào dữ liệu quản lý.