Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 02/01/2019, Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích dự và chỉ đạo hội nghị.


Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Tổng công ty trao Cờ Thi đua Chính phủ cho Bưu điện tỉnh Yên Bái

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và là 1 trong 5 đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu được Tổng công ty giao trước 2 tháng của năm kế hoạch 2018. Cụ thể, Tổng doanh thu của đơn vị đạt 122%, tăng 32% so với thực hiện 2017; Doanh thu tính lương đạt 120%, tăng 27%; Chênh lệch thu – chi đạt đạt 718 triệu đồng, bằng 372% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10%; Năng suất lao động đạt 378 triệu đồng/người/năm, tăng 25% so với năm 2017.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế cần khắc phục và trao đổi, thảo luận cũng như đề ra 06 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, phấn đấu thực hiện Tổng doanh thu tăng 22%, doanh thu tính lương tăng 29%, chênh lệch thu chi tăng 1.180%.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp thị bán hàng nhằm tăng doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính. Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành của tỉnh triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác như: Triển khai các hội nghị tuyên truyền và phát triển BHXH tự nguyện nhằm hỗ trợ BHXH tỉnh đạt mục tiêu thu BHXH tự nguyện được giao; triển khai ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua chi trả lương hưu bằng thẻ E-Money; đề xuất với Cục Thống kê triển khai một số nội dung chương trình thống kê dân số năm 2019; đề xuất với Sở Lao động - TBXH thực hiện chi trả trợ cấp Người có công qua Bưu điện; phối hợp với Hội phụ nữ các cấp tiếp tục triển khai phát triển cộng tác viên phụ nữ là chi trưởng/tổ trưởng phụ nữ. Cùng với đó, tham mưu với UBND tỉnh rà soát, đánh giá việc triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, bổ sung danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đề xuất với UBND tỉnh cho phép Bưu điện tham gia hỗ trợ tại Trung tâm HCC và các Bộ phận một cửa cấp huyện, xã, từng bước chuyển giao cho Bưu điện các nhiệm vụ, dịch vụ HCC mà các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn không nhất thiết thực hiện… Sử dụng hiệu quả chi phí để tập trung cho SXKD. Nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động. Tăng cường ứng dụng tin học hóa vào quản lý, đảm bảo an toàn các mặt hoạt động của đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Anh Tuấn đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn của tập thể lãnh đạo và CBCNV lao động Bưu điện tỉnh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Về nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu Bưu điện tỉnh phải lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng, đổi mới căn bản và đột phá về tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo tiêu chí về chất lượng, tốc độ, an toàn và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, bổ sung nguồn lực, cơ chế công khai, minh bạch cho người lao động, đầu tư nâng cao hình ảnh thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp. Quản trị rủi ro, đoàn kết nội bộ, đặc biệt quản lý tài chính. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành tại địa phương để triển khai kinh doanh các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ công.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Công đoàn Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua về thành tích toàn diện năm 2018 Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam; các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố, các phòng chức năng, Trung tâm Khai thác – Vận chuyển cũng được trao tặng Cờ, Bằng khen, giấy khen về thành tích năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty.