Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hơn 110.000 hồ sơ thủ tục hành chính chuyển trả qua Bưu điện Bình Phước

Hiện mạng lưới điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh Bình Phước đã triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 15/11/2017, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ký kết với Bưu điện tỉnh trong việc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa trung tâm với các sở, ban, ngành.

Theo đó, Bưu điện tỉnh đã chủ động ký hợp đồng trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 13 sở, ban, ngành và 2 huyện, thị xã. Bưu điện tỉnh cũng chủ động sửa chữa, cải tạo lại hệ thống điểm phục vụ bưu chính, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại 82 điểm phục vụ bưu chính, gồm 28 bưu cục, 54 Bưu điện - Văn hóa xã.

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 20.325 hồ sơ, chủ yếu là cấp đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải và các thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng thời chuyển trả kết quả thủ tục hành chính đến tay người dân 89.791 hồ sơ, tập trung chủ yếu ở các thủ tục phát sổ, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và một số hồ sơ phát sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 15.800 người tại 11 huyện, thị xã, thành phố với tổng tiền chi trả khoảng 74 tỷ đồng/tháng; chi trả bảo hiểm xã hội cho 15.141 đối tượng tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố hơn 6 tỷ đồng/tháng; đồng thời thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình...