Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Cao Bằng: Phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt 178 tỷ đồng

Ngày 4/1, Bưu điện tỉnh tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.


Bưu điện Cao Bằng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đạt doanh thu 138,9 tỷ đồng, bằng 111,7% kế hoạch, tăng trưởng 43,6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 22,44 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ tài chính 47,5 tỷ đồng; dịch vụ phân phối truyền thông 68,9 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 2,6 tỷ đồng.

Hiện nay, Bưu điện tỉnh thực hiện các loại hình dịch vụ: Chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, thực hiện thu hộ bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân như: Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các dịch vụ thu, chi hộ cho các đối tác…

Năm 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm dịch vụ chính: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời gian. Phấn đấu tổng doanh thu trên 178 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt 80,96 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Bưu điện Cao Bằng và Bưu điện huyện Trà Lĩnh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen; 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen.