Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và Trung tâm hành chính công tỉnh triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích; Làm tốt công tác phát hành báo Đảng; Tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ hành chính công một cách hiệu quả và khoa học... Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn vừa diễn ra trong ngày 5/1.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, doanh thu của ngành Bưu điện tỉnh đạt gần 100 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu doanh thu sẽ đạt gần 118 tỷ đồng, tăng hơn 18,4% so với năm 2018. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, kinh tế chưa phát triển, đây sẽ là mục tiêu rất  khó khăn đối với toàn ngành nhất là trong việc triển khai các dịch vụ chủ yếu của bưu điện.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Bưu điện tỉnh cần xác định là doanh nghiệp phục vụ, trước tiên là phục vụ đối với các cơ quan Đảng, Chính quyền và người dân, từ đó có những định hướng và bước đi đúng. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của của các điểm Bưu điện văn hóa xã để trở thành cánh tay nối dài các cơ quan Đảng, chính quyền trong việc triển khai dịch vụ hành chính công. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác cải cách hành chính và chuyển phát nhanh những dịch vụ vận chuyển cốt lõi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận tiện. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ trên mạng lưới của bưu điện; tạo đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.