Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 8/1, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019.


Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trao Cờ Thi đua Bộ TTTT cho Bưu điện tỉnh Gia Lai (Nguồn: Báo Gia Lai)

Năm 2018, tổng doanh thu thực hiện của Bưu điện tỉnh Gia Lai đạt 137,7% kế hoạch Tổng công ty giao. Tăng trưởng đạt gần 151% so với thực hiện năm 2017 ở cả 3 nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Phân phối – Truyền thông. Trong đó, nhóm Bưu chính chuyển phát tăng cao và đạt 180% kế hoạch Tổng công ty giao. Nhờ vậy đã góp phần tăng thu nhập bình quân của người lao động 9,8% so với năm 2017, đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng. Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bưu điện tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục phối hợp chặt  chẽ với các sở, ngành, địa phương để thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công và công tác xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu tính lương năm 2019 từ 2% trở lên, phấn dấu doanh thu đạt trên 238 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Cùng ngày, Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kết thúc năm 2018, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 112% so với kế hoạch được giao, bằng 144% năm 2017. Trong năm, Bưu điện tỉnh đã xây dựng cơ chế chính sách bán hàng cụ thể hợp lý cho các kênh, đa dạng hóa kênh bán hàng như: bưu cục, bưu điện văn hóa xã, bưu tá xã… Bưu điện tỉnh cũng là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh, thành ký kết với Sở TN-MT, Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đất đai qua dịch vụ bưu chính chuyển phát.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 70% khách hàng mới; cùng với đó, phấn đấu tỷ lệ doanh thu dịch vụ chuyển phát nội tỉnh chiếm 25% tổng doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát.