Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Tây Ninh triển khai kế hoạch năm 2019

Sáng 9/1, tại khách sạn Sunrise, Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh cơ bản đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2018 thực hiện được 200,270 tỷ đồng, đạt 123,28% kế hoạch và đạt 115% kế hoạch cam kết, tăng 65,62% so cùng kỳ; doanh thu lượng tính thực hiện 74,850 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 12,82% so cùng kỳ; năng suất lao động bình quân theo doanh thu tính lương đạt 491 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4% so cùng kỳ; 100% người lao động được tham gia bảo hiểm; nộp ngân sách địa phương gần 4,4 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ đồng so với năm 2017…


Trao cờ thi đua của Bộ Thông tin truyền thông cho các đơn vị

Tổng doanh thu Bưu điện Văn hóa xã đạt hơn 20 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 87,8% so với cùng kỳ; đạt bình quân 23 triệu đồng/điểm/tháng; doanh thu trừ giá vốn thẻ đạt 11,135 triệu đồng/điểm/tháng.

Tính đến 31.12.2018, Bưu điện tỉnh có 114 điểm phục vụ, trong đó có 104 điểm đang hoạt động, phục vụ với mật độ bình quân hơn 9.700 người/điểm. Có 25 điểm bưu điện cấp 1,2,3 và 46 điểm bưu điện văn hóa xã đã được kết nối online để phục vụ tất cả các dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ bưu chính chuyển phát, hỗ trợ cho việc định vị bưu gửi khi khách hàng vấn tin hoặc khiếu nại,…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Công tác điều hành kinh doanh tại đơn vị chưa toàn diện các mặt;công tác truyền thông nội bộ và quảng bá về dịch vụ, công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, việc đánh giá phân tích thị trường còn hạn chế…

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 255,324 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2018; doanh thu tính lương đạt 112,249 tỷ đồng, tăng 50% so năm 2018; chênh lệch thu chi đạt 16,095 tỷ đồng, tăng 375% so năm 2018; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách kịp thời, đúng, đủ 100%…

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Tây Ninh và Bưu điện huyện Dương Minh Châu; trao 5 bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giai đoạn 2016- 2017.

Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tặng 2 bằng khen cho đơn vị trực thuộc về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn tặng 9 giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2018.