Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 9/1, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với các các đơn vị trực thuộc, điều hành kinh doanh trực tuyến hàng ngày để tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp thúc đẩy, phát triển dịch vụ. Nhờ đó, tổng doanh thu đạt trên 269 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017; tổng doanh thu tính lương đạt trên 136 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; năng suất lao động bình quân đạt 434 triệu đồng doanh thu/người/năm; tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng; nhóm bưu chính chuyển phát tăng 48% so với năm 2017.

Với những thành tích đã đạt được, Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ; Bộ Thông tin - Truyền thông cũng tặng Cờ thi đua cho hai tập thể là Bưu điện huyện Krông Pắc và Bưu điện thị xã Buôn Hồ với thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk phấn đấu doanh thu đạt trên 302,7 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao. Đồng thời, tập trung giữ vững thị phần hiện có, mở rộng phát triển các nhóm khách hàng mới; đẩy mạnh công tác phối hợp với bộ phận một cửa của các đơn vị để tiếp nhận và chuyển phát kết quả thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai các sáng kiến hay...