Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng: Triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Sáng 11/01/2019, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018”

Năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2018 thực hiện được 314,6 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch, tăng 53% so cùng kỳ; doanh thu lượng tính thực hiện 118,9 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 20% so cùng kỳ; năng suất lao động bình quân theo doanh thu tính lương đạt 160 triệu đồng/người/năm, tăng 10,3% so cùng kỳ; 100% người lao động được tham gia bảo hiểm.

Tổng doanh thu Bưu điện Văn hóa xã đạt hơn 20 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 87,8% so với cùng kỳ; đạt bình quân 23 triệu đồng/điểm/tháng; doanh thu trừ giá vốn thẻ đạt 11,135 triệu đồng/điểm/tháng.

Tính đến 31/12/2018, Bưu điện tỉnh có 174 điểm phục vụ, trong đó có 41 bưu cục, 115 Bưu điện Văn hóa xã, 11 đại lý, 7 thùng thư công cộng độc lập trải dài trên địa bàn toàn tỉnh. Mạng vận chuyển với 1 tuyến cấp 1, 8 tuyến vận chuyển cấp 2, 79 tuyến vận chuyển cấp 3 và 228 tuyến phát. Sự phát triển của mạng Bưu chính toàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn tại địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, nâng cao dân trí, đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 314,6 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2018; doanh thu tính lương đạt 151,423 tỷ đồng, tăng 27,4% so năm 2018; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách kịp thời, đúng, đủ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Như Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn để tập trung kinh doanh, khai thác. Tối ưu hóa mạng lưới, chiến lược kinh doanh, chú trọng khai thác tốt thị trường nông thôn, dịch vụ nội tỉnh. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, sở, ngành thực hiện tốt dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sắp xếp nâng cao chất lượng, năng suất lao động… thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2019. 


Tuyên dương các cá nhân, đơn vị của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cũng đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018” và Bằng khen Công đoàn của Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng.