Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2017

Quyết định 1689/QĐ-BTTTT ngay 22 tháng 10 năm 2018 về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2017 tại đây