Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 đối với các tâp thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

Quyết định 2122/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc tặng thưởng Cở thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2018 tại đây