Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

An Giang: Nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ

Đó là mục tiêu trọng tâm được đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018; triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019 của Bưu điện tỉnh.

Giao kế hoạch thực hiện năm 2019 cho các đơn vị

Bưu điện tỉnh xác định sẽ nâng cao chất lượng phát và thu gom hàng hóa, bưu phẩm; đẩy mạnh phát triển dịch vụ hành chính công; thực hiện quản lý dòng tiền thu vào và chi ra ước trên 5.000 tỷ đồng/năm; mở rộng địa bàn phục vụ bưu chính chuyển phát tại nông thôn và bưu điện văn hóa xã; phát triển cộng tác viên và lực lượng bán hàng chủ động…

Năm 2018, Bưu điện tỉnh An Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trên 3 lĩnh vực: bưu chính chuyển phát, dịch vụ tài chính bưu chính và phân phối truyền thông với tổng doanh thu hơn 195,2 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ trọng doanh thu lĩnh vực phân phối truyền thông chiếm 52%; lĩnh vực bưu chính chuyển phát chiếm 28%; lĩnh vực dịch vụ bưu chính tài chính chiếm 20%.