Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2018

Sáng ngày 16/1/2019, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.

Bộ Tư lệnh Thủ đô trao tặng bằng khen danh hiệu thi đua Quyết thắng cho các tập thể và cá nhân

Trong năm qua, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực toàn diện cho cán bộ về quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước.

Tính đến nay, đã tiến hành bồi dưỡng được 395/460 (bằng 85,%) cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động từ đối tượng 2 đến đối tượng 4, trong đó cử 5 đồng chí cán bộ đối tượng 2 và 32 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do cấp trên tổ chức.

Về công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ, năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty đã tham mưu với Ban Tổng giám đốc xét duyệt nhằm đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và huấn luyện. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng tự vệ khi tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ được hưởng nguyên tiền lương, ngoài ra được quan tâm hỗ trợ tiền ăn thêm, được đảm bảo phương tiện đưa đón cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty đã được Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trao tặng bằng khen danh hiệu đơn vị thi đua Quyết thắng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.