Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Người lao động và Triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 17/01/2019, Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch năm 2019. Dự Hội nghị có ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Cần Thơ; ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành thành phố Cần Thơ và 97 đại biểu là CBCNV các đơn vị trực thuộc.


Lãnh đạo Sở TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Cờ Thi đua Bộ TT&TT cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện TP Cần Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với tổng doanh thu đạt 251.293 triệu đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2017; doanh thu tính lương đạt 97.333 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2017.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động, giám sát tình hình đơn vị thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tóm tắt các chế độ chính sách của Người Lao động trong Thỏa ước lao động tập thể; quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ và khuyến khích của Tổng công ty. Sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2019. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020. Bầu thành viên tổ đối thoại. Bỏ phiếu góp ý năng lực phẩm chất cán bộ và góp ý về bố trí cán bộ.

Hội nghị đã thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như: hoàn thành tổng doanh thu tăng 17% so với thực hiện năm 2018. Doanh thu tính lương tăng 48% so thực hiện năm 2018. Hội nghị cũng thông qua các giải pháp trọng tâm và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch do Tổng công ty giao.


Các đơn vị ký cam kết thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của của tập thể CBCNV-LĐ Bưu điện TP Cần Thơ. Trong thời gian tới đơn vị cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm: Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ, thực hiện tốt dịch vụ hành chính công. Thực hiện tốt công tác chất lượng. Đẩy mạnh công tác đầu tư sửa chữa khang trang trụ sở làm việc, Bưu cục cấp 3 và BĐ-VHX. Triển khai thực hiện tốt thu thập dữ liệu bản đồ số. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCNV và lao động thuê khoán, nhân viên BĐ-VHX.

Hội nghị đã trao Cờ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen Công đoàn Thông tin và Truyền thông cho chuyên môn và Công đoàn Bưu điện TP Cần Thơ; trao tặng Bằng Khen Công đoàn Thông tin – Truyền Thông, Giấy khen của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cho 12 tập thể các đơn vị trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị các đơn vị trực thuộc đã ký cam kết thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.