Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh Bưu điện – Văn hóa xã năm 2019

Ngày 19/1, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) năm 2019.


Khách hàng giao dịch tại BĐ-VHX Vĩnh Thái, TP. Nha Trang (ảnh: Giang Đình)

Hiện nay, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có 87/89 BĐ-VHX đang hoạt động. Năm 2018, Doanh thu BĐ-VHX đạt 20,4 tỷ động, tăng 38% so với năm 2017; chiếm 9,4% doanh thu bưu điện toàn tỉnh. Trong đó, nhóm bưu chính chuyển phát đạt gần 1,87 tỷ đồng, tăng 32%; nhóm tài chính bưu chính đạt gần 6,3 tỷ đồng, tăng 122%; nhóm phân phối truyền thông đạt gần 8,8 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2017. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã khai trương thêm 12 BĐ-VHX đa dịch vụ, nâng tổng số điểm đa dịch vụ lên 81/87 BĐ-VHX đang hoạt động.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu: tổng doanh thu BĐ-VHX đạt gần 23,3 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2018; thù lao bình quân đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng. Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng triển khai mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ có chức danh Trưởng BĐ-VHX (hiện tại có 12 điểm); thí điểm triển khai mô hình BĐ-VHX có 2 nhân viên tạ các điểm đã có chức danh Trưởng BĐ-VHX…

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã khen thưởng BĐ-VHX có thành tích xuất sắc năm 2018; trao quyết định cho 5 Trưởng BĐ-VHX vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt.