Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Phú Thọ: Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các dịch vụ, tạo bước đột phá trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới, tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn, triển khai hiệu quả các kênh bán hàng tại địa chỉ, khai thác mạnh mẽ mạng lưới Bưu điện Văn hóa xã. Qua đó, tạo niềm tin, gắn bó của khách hàng đối với đơn vị.


Bưu điện tỉnh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Với phương châm “Thay đổi - Phát triển - Thành công”, Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu của ba trụ cột được xem là thế mạnh của ngành gồm: Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính và nhóm dịch vụ phân phối hàng hóa, tổng doanh thu năm 2018 của Bưu điện tỉnh đạt 243 tỷ đồng (bằng 107% kế hoạch, tăng 128% so với cùng kỳ 2017). Trong đó, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính đạt 118% kế hoạch giao, tăng 124% so với cùng kỳ. Năm 2018, Bưu điện tỉnh Phú Thọ được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua và vinh dự là một trong 10 đơn vị triển khai tốt nhất chương trình "Bưu điện Văn hóa xã đột phá thành công".

Để đạt được kết quả tích cực trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị; sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh đã thống nhất các phương án tổ chức kinh doanh các dịch vụ; định hướng phân kỳ kế hoạch; bám sát những diễn biến của thị trường; giao các chỉ tiêu kế hoạch, đơn giá theo hướng chủ động, linh hoạt cho các đơn vị, gắn các cơ chế khuyến khích, các biện pháp tạo động lực đối với các đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả cao; áp dụng các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí.

Bưu điện tỉnh đã triển khai các dịch vụ: Tiết kiệm bưu điện, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác tại hệ thống bưu cục của Bưu điện tỉnh. Ngay từ các tháng đầu năm, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua nhằm huy động lượng tiền nhàn rỗi trong dân, triển khai các kịch bản kinh doanh có hiệu quả. Trong  năm, số dư tiết kiệm bưu điện đạt 800 tỷ, tăng 270 tỷ so với năm 2017; doanh thu đạt gần 8,9 tỷ đồng, tăng 67%; dịch vụ tín dụng hưu trí tăng 107% so với năm 2017.

Các dịch vụ mà Bưu điện tỉnh đang triển khai được đánh giá ưu việt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Dịch vụ bảo hiểm PTI được triển khai với nhiều sản phẩm tốt dành cho người sử dụng như: Bảo hiểm ô tô; bảo hiểm mô tô, xe máy; bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện, bảo hiểm tai nạn 24/24… Thủ tục tiếp nhận hợp đồng, thanh toán bồi thường đơn giản, thuận tiện; phạm vi cung cấp dịch vụ rộng khắp; thời gian phục vụ linh hoạt, cung cấp dịch vụ cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ; sản phẩm thiết thực, đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng.


Lãnh đạo Bưu điện huyện Hạ Hòa tặng quà cho khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cùng với việc đẩy mạnh, triển khai dịch vụ Bảo hiểm PTI, trong năm, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội đến tận tay người thụ hưởng. Công tác phát triển BHYT tự nguyện được triển khai đồng bộ tại các điểm giao dịch. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII và Chương trình hành động số 37-Ctr/TU của Tỉnh ủy về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Hằng tháng, nhân viên bưu điện đã chủ động liên hệ với khách hàng đến hạn mời tham gia tiếp tục để được hưởng các quyền lợi khi ốm đau bệnh tật. Tổ chức đào tạo cho đội ngũ báo cáo viên 13 đơn vị trực thuộc, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Tính riêng trong tháng 12/2018, đã có trên 500 đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, phối hợp với Điện lực các huyện, thành thị tiếp tục triển khai dịch vụ thu tiền điện tại 110 điểm Bưu điện - Văn hóa xã tạo điều kiện cho người dân nông thôn.

Tiếp tục xác định tài chính bưu chính là một trong những mảng sản xuất kinh doanh quan trọng, ngay từ đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh đã phát động các chương trình thi đua sâu rộng trên toàn mạng lưới. Đồng thời, đặt ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng các dịch vụ như: Xây dựng hệ thống chuyên quản dịch vụ tài chính bưu chính cấp huyện; phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện; giữ vững chất lượng chi trả bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội; nâng cao hiệu quả dịch vụ thu tiền điện; tập trung tăng trưởng dịch vụ ngân hàng theo mùa vụ, phấn đấu đạt mốc số dư 1.000 tỷ; triển khai dịch vụ PTI theo phương thức bán hàng, nhập liệu mới đảm bảo an toàn, thuận tiện. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại các phòng quản lý cũng như các đơn vị sản xuất trực thuộc; tăng cường đổi mới công tác đào tạo kể cả phương thức và nội dung, tập trung vào lực lượng bán hàng ở các xã; tổ chức lại lực lượng lao động thực hiện dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 góp phần tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.