Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 30/06/2019

1. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)

Mã số bộ tem: 1079

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/8/2017 - 30/6/2019


 

2. Bộ tem: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)

Mã số bộ tem: 1080, 1080B

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng, Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 25/8/2017 - 30/6/20193. Bộ tem: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội - Di sản Văn hóa Thế giới 

Mã số bộ tem: 1081, 1081B

Số mẫu: 03 + 1 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn, Vương Anh Dũng

Giá mặt: 3.000 đồng, 3.000 đồng, 8.000 đồng, Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/10/2017 - 31/12/2018


4. Bộ tem: Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017

Mã số bộ tem: 1082

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/11/2017 - 30/6/2019


5. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2017)

Mã số bộ tem: 1083

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/11/2017 - 30/6/2019


6. Bộ tem: Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà Nội)

Mã số bộ tem: 1084

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/11/2017 - 30/6/2019


7. Bộ tem: Tết Mậu Tuất

Mã số bộ tem: 1085

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Phạm Hà Hải

Giá mặt: 3.000 đồng, 10.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2017 - 30/6/20198. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm sinh Phan Bội Châu (1867-1940)

Mã số bộ tem: 1086

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 26/12/2017 - 30/6/2019