Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 136/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Diệp Minh Châu (1919-2002)"


Ngày 18/02/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 555/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 136/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 10/02/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Diệp Minh Châu (1919-2002)".

Văn bản số 555/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 136/QĐ-BTTTT tại đây - 136/QĐ-BTTTT tại đây