Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Vĩnh Phúc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ

Song song với phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội, Bưu điện Vĩnh Phúc còn phát triển mạng lưới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.


Bưu điện Vĩnh Phúc không ngừng nâng cấp trang thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ,
hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Trong tiến trình hội nhập, nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, Bưu điện Vĩnh Phúc luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đồng thời không ngừng nâng cao, đa dạng hóa chất lượng các dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh. Với lợi thế có 128 điểm bưu chính trên toàn tỉnh, mạng lưới bưu điện có mặt ở khắp các xã, thị trấn để phục vụ nhu cầu của người dân một cách nhanh và tiện ích nhất.

Năm nay, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 237 tỷ đồng, tăng 21,5% so với kế hoạch năm 2018; cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng một cách đồng bộ trên toàn mạng lưới. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Bưu điện Vĩnh Phúc tập trung duy trì sự ổn định của mạng lưới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ tiếp thị bán hàng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các Sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thu - chi công; dịch vụ công phục vụ tốt các hoạt động của cơ quan Đảng, nhà nước.

Với triết lý kinh doanh Bưu điện luôn là một phần gắn bó của khách hàng, năm 2019 Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai chương trình “Cam kết phục vụ khách hàng” cho lực lượng giao dịch viên, nhân viên bưu điện văn hóa xã. Nghiên cứu thị trường, sức cạnh tranh, vừa chú trọng khai thác các dịch vụ cốt lõi, dịch vụ truyền thống, vừa thực hiện đồng bộ giải pháp ở 2 nhóm dịch vụ: Hành chính công và dịch vụ an sinh xã hội như: thu BHXH, BHYT tự nguyện, chi trả lương hưu, quỹ bảo trợ xã hội, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành Bưu điện trong sự nghiệp phát triển của tỉnh.