Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bước phát triển mới của Bưu điện Phú Yên

Năm 2018, từ những kết quả đạt được vượt trội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh chính thức trở thành đơn vị kinh doanh có lãi của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đây được xem là bước phát triển mới, tạo đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Báo Phú Yên đã phỏng vấn ông Phạm Văn Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh, xung quanh hoạt động của đơn vị, ông cho biết:

- Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, khách hàng, tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh đã thi đua sản xuất, kinh doanh, mở rộng mạng lưới, cải tạo, nâng cấp hệ thống bưu cục cấp 2, cấp 3 khang trang, sạch đẹp.

Đơn vị đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo chuẩn nhận diện thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức cao cả 5/5 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của tổng công ty giao.

Đáng kể là tổng doanh thu thực hiện đạt trên 164 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với năm 2017. Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát thực hiện gần 32 tỉ đồng, tăng 26,6%; dịch vụ tài chính bưu chính đạt 25,8 tỉ đồng, tăng 38,3%; dịch vụ phân phối truyền thông đạt 106 tỉ đồng, tăng 62,3%...

Nổi bật nhất là chỉ tiêu chênh lệch thu chi đạt 200% kế hoạch, đánh dấu bước phát triển mới của Bưu điện tỉnh; chính thức trở thành đơn vị kinh doanh có lãi của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ qua hệ thống bưu điện - Ảnh: VÕ PHÊ

* Ngoài những kết quả đạt được, năm 2018 cũng là năm mà Bưu điện tỉnh tham gia vào các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính của tỉnh. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này?

- Năm 2018, Bưu điện tỉnh là đơn vị đầu tiên trong cả nước được tổng công ty chỉ đạo thực hiện dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ, công nhân viên của đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị đã sửa chữa, cải tạo, xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại điểm giao dịch trung tâm Bưu điện tỉnh… Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hệ thống công nghệ thông tin, tập huấn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công chức, viên chức ở các sở, ban ngành của tỉnh trực tiếp làm việc tại trung tâm… và đưa trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 2/2019 theo đúng chủ trương đề ra.

Hiện trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết bước đầu cho hơn 1.450 thủ tục hành chính của 22 sở, ban ngành của tỉnh và 2 cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh là Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thiết lập trung tâm phục vụ hành chính công ở các huyện, góp phần xây dựng và triển khai hiệu quả chính quyền điện tử tỉnh đồng bộ, thống nhất.

* Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của đơn vị trong năm 2019 là gì, thưa ông?

- Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện tổng doanh thu 185 tỉ đồng, tăng trưởng 13%, mức chênh lệch thu chi cũng tăng gấp 4,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động 7,9 triệu đồng/người/tháng…

Để đạt được mục tiêu này, ngoài các yêu cầu mới về nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng để cạnh tranh hội nhập, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp… đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh phải phấn đấu nhiều hơn.

Ngay từ đầu năm, các phòng chức năng, cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh đã tiến hành phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khiếm khuyết cần khắc phục; đề ra các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện kế hoạch kinh doanh một cách quyết liệt theo định hướng của tổng công ty. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực và sẽ nỗ lực thực hiện thành công kế hoạch, khẳng định được vị thế, giành thị phần, đảm bảo nguồn lực phát triển trong những năm tiếp theo.

Bưu điện tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh tại các thị trường trọng điểm; tiếp tục phát triển đều 3 nhóm dịch vụ chính là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Đồng thời triển khai các chương trình thi đua như bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp… Cùng với đó, chúng tôi cũng tập trung phục vụ hành chính công, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!