Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

BHXH tỉnh Đắk Lắk và Bưu điện tỉnh triển khai công tác phối hợp năm 2019

Sáng 19/02, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chi trả và quản lý đối tượng; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); công tác phát triển đối tượng qua hệ thống Bưu điện năm 2018.


Chủ trì Hội nghị

Năm 2018, BHXH tỉnh Đắk Lắk chủ động, tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh và đạt kết quả tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: Số lượng sổ bàn giao cho người lao động đạt 99%; công tác phát triển đối tượng tiếp tục được đẩy mạnh, vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao là 2,3%; số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vượt 2% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Hai đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, tiếp nhận 234.059 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua bưu điện 59.451 hồ sơ (đạt 58%); đã giải quyết và trả kết quả 235.096 hồ sơ (có 2.765 hồ sơ chưa giải quyết năm 2017 chuyển sang), trong đó trả kết quả qua bưu điện 124.727 hồ sơ (đạt 84%).

Số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh là 3.632 người, trong đó số người tham gia do cơ quan Bưu điện thu là 2.474 người, chiếm 68,12% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh. Số người tham gia BHYT hộ gia đình toàn tỉnh là 257.352 người, trong đó số người tham gia do cơ quan Bưu điện thu là 92.414 người.

Dịp này, hai đơn vị đã thảo luận về một số tồn tại trong quá trình thực hiện công tác chi trả và quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC; công tác phát triển đối tượng. Từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019.