Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chợ Lách: Ra mắt mô hình dịch vụ hành chính công

Ngày 25/2/2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre phối hợp UBND huyện Chợ Lách tổ chức Lễ ra mắt Mô hình chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của UBND xã Sơn Định cho Bưu điện văn hóa xã Sơn Định làm thí điểm. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Nguyễn Minh Đức.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi lễ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND xã Sơn Định đặt tại Bưu điện văn hóa xã được giao 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bưu điện hành chính công xã Sơn Định được thành lập, đi vào hoạt động đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước khẳng định đây là hoạt động đáp ứng xu thế tất yếu phát triển xã hội; từng bước chuyển một số thủ tục hành chính công sang một số đơn vị dịch vụ có thẩm quyền thực hiện nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh phải phối hợp thực hiện tốt mô hình Bưu điện hành chính công nhằm góp phần xây dựng chính quyền phục vụ; cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao thái độ phục vụ nhân dân; phòng, chống tiêu cực; nâng cao lòng tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.