Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên

Ngày 03/3/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam phối hợp với công ty SmartNet tổ chức đào tạo các dịch vụ thu thập hồ sơ tài chính, dịch vụ thu BHXH tự nguyện và dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi.


Quang cảnh lớp tập huấn tại Hà Nam

Tham dự khóa đào tạo có 123 học viên là lãnh đạo, kiểm soát viên, chuyên quản dịch vụ, nhân viên kinh doanh, giao dịch viên và nhân viên BĐ-VHX tại các đơn vị thuộc.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của các dịch vụ, đồng thời quán triệt và triển khai một số định hướng phát triển dịch vụ của Bưu điện tỉnh trong thời gian tới.