Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tổ chức đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2019

Ngày 8/3 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khai giảng khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2019 cho cán bộ phụ trách công tác đầu tư và chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị.


Quang cảnh lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Tổng công ty

Căn cứ kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn từ 2019-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tối thiểu 70% số lượng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cùng với đó, Chị thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Bên mời thầu phải có kế hoạch bố trí cán bộ làm công tác đấu thầu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện.

Đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của chính phủ điện tử, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình tương tác giữa các bên có liên quan bao gồm: Chủ đầu tư/Bên mời thầu, nhà thầu, các cơ quan giám sát, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các tổ chức xã hội dân sự trong hoạt động mua sắm công và quản lý thực hiện hợp đồng nhằm nâng cao khả năng quản trị của nhà nước, đảm bảo hiệu quả của dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu; giúp phòng và chống tham nhũng hiệu quả.

Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giai đoạn 2016-2018 đã thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có quy mô nhỏ. Qua đánh giá tổng thể tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng là khá cao so với đấu thầu không qua mạng. Để triển khai các văn bản của Chính phủ đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, trong giai đoạn 2019-2025, Tổng công ty sẽ xem xét yêu cầu các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo thực hiện tối thiểu 70% số lượng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện đâu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Với những yêu cầu đó, tại khóa đài tạo nghiệp vụ đấu thầu, học viên sẽ được các chuyên gia đến từ Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu trực tiếp hướng dẫn các quy trình, nghiệp vụ đấu thầu qua mạng. Cụ thể, chương trình đào tạo bao gồm 4 chuyên đề: Giới thiệu chung về khung pháp lý và Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia; Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số; Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống; Thực hành quy trình lựa chọn nhà thầu và mở thầu qua mạng. Bên cạnh các nội dung được truyền đạt, học viên sẽ cùng các chuyên gia thực hành và trao đổi những vướng mắc thường gặp phải trong quá trình tác nghiệp.   

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo đầu thầu qua mạng năm 2019 được chia thành 3 lớp học, mỗi lớp diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Các lớp học sẽ được tổ chức đào tạo tập trung tại 3 địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 230 học viên đến từ các Ban chức năng của Tổng công ty và các đơn vị.