Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP Hải Phòng đào tạo kỹ năng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 9/3/2019, Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức lớp đào tạo kỹ năng bán hàng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tham dự lớp đào tạo có 174 học viên là chuyên viên phòng kỹ thuật nghiệp vụ, nhân viên bán hàng chủ động, chuyên quản dịch vụ và nhân viên BĐ-VHX thuộc các đơn vị trực thuộc Bưu điện TP Hải Phòng.

Quang cảnh lớp đào tạo

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung như: quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng Bưu điện Việt Nam trong công tác phát triển BHXH tự nguyện; Cơ chế kinh doanh dịch vụ; Những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện; Phương thức bán hàng và kỹ năng bán hàng trực tiếp; thực hành kỹ năng tư vấn trực tiếp.

Theo Lãnh đạo Bưu điện TP Hải Phòng, chương trình đào tạo sẽ giúp nâng cao kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia công tác tiếp thị, bán hàng dịch vụ BHXH tự nguyện của Bưu điện thành phố. Đồng thời, quán triệt các đơn vị trực thuộc khẩn trương đẩy mạnh triển khai dịch vụ, thường xuyên tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm tuyên truyền rộng rãi để khách hàng được biết đến dịch vụ.