Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động phong trào thi đua Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công

Nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy sức trẻ của thanh niên, góp phần triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn Tổng công ty, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2019, tại Hội thảo chiều 15/7, Đoàn TNCS Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam “Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công” – xây dựng hình mẫu thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.


Bí thư Đoàn TNCS Tổng công ty Nghiêm Tuấn Anh phát động chương trình thi đua

Năm 2019 là năm nền tảng, giữ vị trí then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bên cạnh sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới, năm 2019 lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện thường xuyên và đột phá nhiều nội dung quan trọng.

Theo công tác Đoàn cần thực sự đổi mới sáng tạo gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức người lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đặc biệt trong lực lượng đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân.

Đoàn Thanh niên sẽ là lực lượng đi đầu, hưởng  ứng các phong trào thi đua theo quý, thi đua theo chuyên đề. Đồng thời đảm nhận các công trình phần việc thanh niên chú trọng các ý tưởng, sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác nền tảng các dữ liệu sẵn có của Tổng công ty thông qua việc thực hiện các đề án dự án lớn trong thời gian vừa qua.


Đoàn viên thanh niên Bưu điện Việt Nam tích cực tham gia thu thập địa chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên cũng phải đi đầu trong việc đổi mới toàn diện trong cách thức tiếp cận các nội dung công tác mới nhằm góp phần phát triển SXKD, xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi số trong hoạt động quản lý; đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả mạng Bưu chính công cộng; tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp các dịch vụ Hành chính công qua dịch vụ Bưu chính công ích, hướng tới trở thành một phần của cơ quan quản lý nhà nước.

Xung kích trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ gắn liền với việc đổi mới hoạt động TCSX, triệt để ứng dụng khoa học, công nghệ để cơ giới hóa, tự động hóa SXKD, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý. Thi đua đảm nhận các công trình phần việc thanh niên tại các sàn khai thác, trung tâm chia chọn, lưu thoát hàng hóa trong các giai đoạn cao điểm, mùa vụ; xây dựng những mô hình thanh niên đảm bảo phục vụ và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với các dịch vụ truyền thống, triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả cách dịch vụ mới của Tổng công ty.

Song song với việc tăng cường mối quan hệ với các tổ chức Đoàn tại địa phương, Đoàn thanh niên tại các đơn vị cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ hướng tới chuyên nghiệp hóa, sẵn sàng tiếp nhận, áp dụng khoa học kỹ thuật trong tác nghiệp cũng như thích nghi, bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội.

Đặc biệt, lực lượng thanh niên cần khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng “tiếp lửa”, “truyền lửa” và “giữ lửa” trong triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam, gắn kết chặt chẽ các nội dung văn hóa doanh nghiệp với hoạt động chuyên môn, với từng công đoạn của quá trình TCSX, từng đối tượng lao động để tạo ra sự thay đổi tích cực từ nhận thức đến hành vi, phong cách góp phần xây dựng hình ảnh con người Bưu điện mới năng động, sáng tạo sẵn sàng vượt trên thách thức, đi đến thành công.

Lãnh đạo Tổng công ty, Bí thư Đoàn Tổng công ty và Bí thư Đoàn các đơn vị hô vang khẩu hiệu 
quyết tâm đưa Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công

Thực hiện tốt các phong trào của Đoàn phát động như “Tuổi trẻ sáng tạo” các nội dung của chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, các cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định “Nêu gương” cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết Đoàn thanh niên các cấp các cấp nhằm xây dựng lớp thanh niên tiên tiền vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Để phong trào rèn luyện, thi đua đạt hiệu quả cao nhất, Bí thư Đoàn Tổng công ty Nghiêm Tuấn Anh yêu cầu các Bí thư Đoàn, các cán bộ đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đoàn, tích cực nghiên cứu đổi mới cách thức làm việc, nêu gương trong thái độ, đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ từ đó tạo sức lan tỏa trong thế hệ trẻ toàn ngành Bưu điện. Qua phong trào tìm ra những ý tưởng khả thi đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nhân rộng những mô hình sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên Bưu điện Việt Nam trên toàn mạng lưới, tạo dựng sức mạnh tập thể, hình ảnh tươi đẹp của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tiên tiến làm theo lời Bác thiết thực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn Tổng công ty.