Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảm bảo phục vụ thông tin bưu chính cho chính quyền các cấp

Cụm Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) số 8 thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Cụm PCTT-TKCN số 8 đã sớm kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của từng đơn vị và các đơn vị trực thuộc; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và duy trì các đội xung kích để phục vụ tại chỗ khi có thiên tai xảy ra, ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố.

Các đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ giải quyết ách tắc trong việc đón nhận, chuyển tiếp túi gói đường thư cấp 1, chủ động lưu thoát đường thư cấp 2, cấp 3 và liên kết với VNPT trên địa bàn thống nhất phương án hỗ trợ, ứng cứu; đảm bảo thông tin phục vụ công tác PCTT-TKCN tại đơn vị trong mọi tình huống theo yêu cầu của các địa phương. Do chuẩn bị tốt công tác phòng, chống nên báo chí, bưu gửi, hàng hóa được chuyển phát kịp thời, an toàn, không bị hư hỏng, ẩm ướt, giảm thiểu thiệt hại về tài chính và sự ảnh hưởng về chất lượng phục vụ.

Năm 2019, các đơn vị trong cụm tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, nhân viên và nghiêm túc thực hiện các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Bộ TT-TT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về công tác PCTT-TKCN; chỉ đạo, đôn đốc công tác PCTT-TKCN trong phạm vi quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ tốt thông tin bưu chính cho chính quyền các cấp. Các đơn vị sẽ sớm xây dựng phương án PCTT-TKCN, phương án vận chuyển dự phòng trên cơ sở sát với tình hình thực tế...