Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho 12 cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ đối với 12 cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đây