Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 cho 70 tập thể trực thuộc đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu điện VIệt Nam

Quyết định số 2182/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2018 cho 70 tập thể trực thuộc đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đây