Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2018

Quyết định số 2166/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông năm 2018 cho 689 cá nhân tại đây