Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ thị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2019

Chỉ thị số 01/CT-BĐVN-HĐTV- CĐTCTBĐ ngày 02/1/2019 về phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2019 tại đây

Các tin khác