Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chương trình thi đua "Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp năm 2019"

 Văn bản số 31/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ ngày 26/2/2019 về Chương trình thi đua "Bưu cục kiểu mẫu Giao dịch viên chuyên nghiệp năm 2019"  tại đây

Các tin khác