Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động phong trào thi đua "Bưu điện Văn hóa xã vượt trên thách thức, tiêp bước thành công năm 2019"

 Văn bản số 33/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ ngày 26/2/2019 về phát động phong trào thi đua "Bưu điện Văn hóa xã vượt trên thách thức, tiếp bước thành công năm 2019"  tại đây

Các tin khác