Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện huyện Tam Dương nâng cao chất lượng dịch vụ

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động cùng lĩnh vực nhưng với việc tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, những năm qua, bưu điện huyện Tam Dương luôn là một trong những điểm sáng, tạo niềm tin đối với khách hàng.


Nhân viên bưu điện Tam Dương tận tình hướng dẫn khách hàng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Bưu điện huyện Tam Dương cho biết: Bưu điện huyện Tam Dương có 1 bưu cục trực thuộc, với 13 bưu điện văn hóa xã, 14 cán bộ, nhân viên và 20 lao động hợp đồng. Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo sản xuất liên tục, hiệu quả, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, rà soát thị trường, tìm kiếm khách hàng tại các khu dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, uốn nắn kịp thời cán bộ, người lao động trong việc chấp hành thủ tục, kỹ năng nghiệp vụ, giảm mức thấp nhất sai sót xảy ra; giải quyết tốt công việc điều tra và trả lời khiếu nại của khách hàng. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các dịch vụ: Bảo hiểm nhân thọ bưu điện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình, tiết kiệm bưu điện, nhận chuyển phát chứng minh nhân dân, hồ sơ đất đai; nâng cao chất lượng chuyển phát công văn, thư, báo, EMS; tăng cường thu gom tại địa chỉ…

Nhờ đó, các dịch vụ của đơn vị ngày càng phát triển. Năm 2018, đơn vị đã chuyển phát trên 77.323 bưu kiện, thư thường, bưu kiện đảm bảo, phát hành gần 500.000 tờ báo, hơn 20.000 EMS, với doanh thu phát sinh hơn 15,4 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 447 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng. Riêng 2 tháng đầu năm 2019, đơn vị thực hiện chuyển phát an toàn đến tay khách hàng hơn 10.000 bưu kiện, thư thường, bưu kiện đảm bảo, phát hành hơn 62.500 tờ báo, hơn 6.800 EMS, doanh thu phát sinh đạt trên 580 triệu đồng.

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2019 Bưu điện tỉnh giao, Bưu điện huyện Tam Dương đang tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công, tài chính bưu chính, nâng cao chất lượng bưu chính chuyển phát. Chủ động rà soát, tìm kiếm thị trường, tiếp thị bán hàng tập trung vào các dịch vụ cốt lõi, các dịch vụ mới như: Bưu chính chuyển phát, bán bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm con người; gửi tiền tiết kiệm; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thu bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó phát triển dịch vụ phân phối qua hệ thống bưu điện văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý.